Conway Medical Center

300 SINGLETON RIDGE ROAD
Conway, SC 29526

  Q1/14-Q4/14Q4/13-Q3/14Q3/13-Q2/14Q2/13-Q1/14Q2/13-Q4/13Q4/12-Q3/13Q3/12-Q2/13Q2/12-Q1/13
Overall Recommended CareOverall Recommended Care 98.57 %
98.19 %
97.29 %
97.17 %
N/A
N/A
N/A
N/A
Overall Heart Attack CareOverall Heart Attack Care N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Overall Heart Failure Car...Overall Heart Failure Car... 100.00 %
97.66 %
97.28 %
96.40 %
N/A
94.95 %
95.04 %
95.87 %
Overall Pneumonia CareOverall Pneumonia Care 99.00 %
97.92 %
98.08 %
98.18 %
N/A
99.74 %
99.74 %
99.74 %
Overall Surgical CareOverall Surgical Care 98.84 %
99.28 %
99.07 %
99.27 %
N/A
98.99 %
99.20 %
99.26 %